Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

CAPÍTOL I. ESTRUCTURA I PROPIETATS DELS MATERIALS

TEMA 1 Introducció a la Ciència de Materials.

TEMA 2 Estructura dels materials.

TEMA 3 Propietats mecàniques dels materials.

TEMA 4 Decisió mecànic: fractura, fatiga i fluència.

TEMA 5 Altres propietats: tèrmiques, elèctriques, magnètiques, òptiques.

 

CAPÍTOL II. GENERACIÓ D'ESTRUCTURA

TEMA 6 Formació de la microestructura: cristal·lització

TEMA 7 Difusió i Diagrames d'equilibri.

TEMA 8 Imperfeccions: deformació plàstica i enduriment

TEMA 9 Solidificació fora d'equilibri

TEMA 10 Modificació de propietats.

 

CAPÍTOL III. MATERIALS METÀL·LICS

TEMA 11 Acers i foses.

TEMA 12 Aliatges no ferris

 

CAPÍTOL IV.MATERIALES CERÀMICS, POLÍMERS I COMPOSTOS

TEMA 13 Estructura i propietats de les ceràmiques i vidres.

TEMA 14 Naturalesa, estructura i propietats dels polímers.

TEMA 15 Materials compostos de matriu polimèrica, metàl·lica i ceràmica.

 

CAPÍTOL V. Selecció de materials

TEMA 16 Selecció de materials

 

 

Temari de pràctiques

Pràctica 1.- El procés microgràfic en els materials i estudi microgràfic d'un acer al carboni recobert de zinc.

Pràctica 2.- Enduriment per deformació en xapa d'acer inoxidable austenític. Recuit contra deformació plàstica.

Pràctica 3.- Transformació martensítica en acers. Reveniment.

Pràctica 4.- Estudi de la tenacitat en polímers.

Practica 5.- Selecció de materials mitjançant programari informàtic

aquesta programació serà revisada cada any pel grup de professors que formen part d'aquesta assignatura. Les modificacions que es puguin derivar de la mateixa durant el desenvolupament del curs i / o per la introducció d'activitats d'innovació docent en el marc dels Projectes d'Innovació Docent de l'UJI, estaran especificada en l'AV de l'assignatura.

Nota: En aquesta assignatura, a més de cobrir-les seves competències pròpies definides en el Memòria de verificació del títol, es treballa i avalua la competència transversal del model ENAEE CT3 "Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria ". Les activitats concretes a través de les quals es treballa aquesta competència es detallen en l'apartat 10.2