Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en equips de treball.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes sobre el processat dels materials.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació sobre la naturalesa, estructura i propietats dels materials.

CC03 - Ser capaç de gestionar la informació necessària per a la selecció del material adequat a cada aplicació.

CC03 - Ser capaç de descriure els tractaments tèrmics i els processos de transformació aplicables a distints materials.

CC03 - Comprendre la relació entre naturalesa, estructura, processat i propietats dels materials.