Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de plantejar i planificar la resolució de problemes d’enginyeria, seguint els procediments estàndard utilitzats en els entorns tècnics i científics.

CG03 - Ser capaç d’expressar-se amb la correcció i precisió adequades a l’entorn tecnològic de l’enginyeria.

CB02 - Ser capaç d’expressar el centre de masses i el moment d’inèrcia d’un cos i de calcular-lo en el cas de geometries senzilles.

CB02 - Ser capaç d’analitzar, formalitzar i resoldre problemes en què es manifeste un moviment vibratori o un moviment ondulatori.

CB02 - Ser capaç de formalitzar i resoldre problemes bàsics de la cinemàtica, l’estàtica i la dinàmica. Saber aplicar les lleis de Newton i les lleis de conservació de la mecànica.

CB02 - Ser capaç de calcular, en el cas d’un sistema termodinàmic senzill, la calor absorbit o després, el treball realitzat, així com la seua energia interna.

CB02 - Conéixer i saber aplicar el procés de mesura de les magnituds físiques implicades en un experiment, i saber expressar i representar els resultats del dit procés correctament.