Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Avaluació contínua: 40%

- Pràctiques de laboratori: 20% de la nota final.
- Treball de l'assignatura: 20% de la nota final.

Examen final: 60%

Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 4,5 sobre 10 en l'examen final i a més la nota mitjana, que té en compte l'avaluació contínua i l'examen final, ha de superar els 5 punts.

SEGONA CONVOCATÒRIA

Avaluació contínua: 40%

- Pràctiques de laboratori: 20% de la nota final.
- Treball de l'assignatura: 20% de la nota final.

Examen final: 60%

Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 4.5 sobre 10 en l'examen final i a més la nota mitjana, que té en compte l'avaluació contínua i l'examen final, ha de superar els 5 punts.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Avaluació contínua: 40%

- Pràctiques de laboratori: 20% de la nota final.
- Treball de l'assignatura: 20% de la nota final.

Examen final: 60%

Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final i la nota mitjana, que té en compte l'avaluació contínua i l'examen final, ha de superar els 5 punts. La nota de l'avaluació contínua serà l'obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura.

S'ha de tenir en compte el següent:

a) La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen ordinàries i per a la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis.

b) Per a considerar presentat a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final.

c) Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables.