Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en un equip per a desenvolupar un treball d’automatització de forma col·laborativa.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics usats en l’àmbit de l’automatització industrial.

CG04 - Ser capaç de manejar informació i escriure un informe tècnic en anglès sobre dispositius per a automatització.

CG02 - Ser capaç de buscar i aprendre la informació, els coneixements i les tècniques necessàries per a desenvolupar un treball en l’àmbit de l’automàtica.

CEE08 - Ser capaç de seleccionar els equips necessaris per a automatitzar un procés industrial: sensors, actuadors i controladors.

CEE08 - Ser capaç de dissenyar i implementar sistemes de control automàtic per a processos d’esdeveniments discrets per mitjà de dispositius programables industrials.

CEE08 - Ser capaç de descriure les característiques principals dels busos de camp més habituals i l’estructura d’un sistema de control distribuït.