Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10 com a mitjana de l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana de les dues proves, és imprescindible obtindre, com a mínim, una nota de 4,5 sobre 10 en l'examen escrit.

Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit en la segona convocatòria. En aquesta es mantindrà la puntuació obtinguda en l'avaluació contínua en la primera convocatòria, així com el criteri referent a la necessitat d'obtindre com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en l'examen escrit per a poder traure la mitjana amb la puntuació de l'avaluació contínua.

b) Convocatòria extraordinària de finalizatció d'estudis: S'efectuaran dos exàmens escrits: un corresponent a les activitats d'avaluació contínua (40%) i l'examen final de tota l'assignatura (60%). Per a realitzar la mitjana dels dos exàmens és necessari un 4,5 sobre 10 en l'examen final de tota l'assignatura. Per a superar l'assignatura és necessari un 5 sobre 10, mitjana entre els dos exàmens

c) Perquè l'estudiantat es considere presentat a una convocatòria és estrictament necessari que s'haja presentat a l'examen escrit.