Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1039 - Operacions de Separació Especials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

A) Per superar l'assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 4,0 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global superior a 5.

B) Els resultats de l'avaluació contínua només es mantindran fins a la segona convocatòria del curs vigent, havent de repetir l'avaluació contínua si l'estudiant es matricula el curs següent.

C) Per a la convocatòria extraordinària final de carrera només es considerarà l'exercici corresponent a la mateixa, que suposarà el 100% de la nota.

D) L'estudiant que es present a l'examen final, es considerarà presentat a l'assignatura (encara que lliuri l'exercici en blanc).