Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1039 - Operacions de Separació Especials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG09 - Ser capaç de calcular els paràmetres bàsics d’una operació de separació especial.

CE01, CG05 - Ser capaç de diferenciar les característiques dels equips per a operacions de separació especials.

CE01, CG01 - Ser capaç de seleccionar l’operació de separació especial més adequada per a un sistema.