Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1.Fonaments del disseny dels reactors químics

            1.1 Nomenclatura.

            1.2 Tipus de reactors.

            1.3 Reactors ideals.

            1.4 Equacions de disseny.

            1.5 Variables de composició.

            1.6 Velocitat de reacció.

 

2.Estequiometria

            2.1 Model estequiomètric d'un sistema reactant.

            2.2 Mesura del progrés de les reaccions químiques.

                        2.2.1 Sistemes de volum constant.

                        2.2.2 Sistemes de volum variable.

                        2.2.3 Sistemes amb canvi de fase.

            2.3 Rendiment i selectivitat.

 

3.Velocitat de reacció: influència de la temperatura i la conversió.

            3.1 Expressió matemàtica de la velocitat de reacció.

            3.2 La reacció homogènia general.

            3.3 Corbes de velocitat de reacció constant.

                        3.3.1 Sistemes de densitat constant.

                        3.3.2 Sistemes de densitat variable.

 

4.Reactor discontinu (RDTA) i semicontinu (RSCTA) de mescla completa isoterm.

            4.1 Equacions de disseny.

            4.2 Reactor discontinu de mescla completa isoterm.

                        4.2.1 Càlcul del volum útil del reactor.

4.2.2 Càlcul de la producció màxima.

4.2.3 Cicle de reacció per a maximitzar benefici.

            4.3 Reactor semicontinu de tanc agitat isoterm.

 

5.Reactor continu de tanc agitat (RCTA).

            5.1 Equacions de disseny.

            5.2 Sistemes constituïts per un sol reactor.

            5.3 Seqüències de diversos reactors.

 

6.Reactor de flux de pistó (RFP) isoterm.

            6.1 Equacions de disseny.

            6.2 Càlcul del volum o longitud del reactor.

            6.3 Seqüència de diversos reactors de flux de pistó.

            6.4 Combinació de RCTA i RFP.

 

7.Selecció del disseny òptim.

            7.1 Una sola reacció.

            7.2 Sistemes de diverses reaccions.

                        7.2.1 Sistemes de reaccions consecutives.

                        7.2.2 Sistemes de reaccions en paral·lel.

                        7.2.3 Sistemes en sèrie-paral·lel.