Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CG08 - Saber efectuar una anàlisi crítica dels resultats.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de reactors químics ideals, en condicions isotermes.

CG03 - Ser capaç de comunicar per escrit els coneixements adquirits.

CE01 - Ser capaç d’aplicar els balanços de matèria a sistemes amb reacció química isoterms.

CE01 - Saber determinar lleis de velocitat de reacció a partir de dades experimentals.

CE01 - Poder analitzar, modelitzar i calcular sistemes amb reacció química en condicions isotermes.