Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

- És necessari aconseguir una nota global de 5 (sobre 10) per a aprovar l'assignatura.

- És necessari aconseguir una nota mínima de 4 (sobre 10) en la prova escrita per a poder amitjanar amb la nota de l'avaluació contínua.

- L'alumne o alumna que no es presente a  la prova escrita es considerarà "no presentat".

- La nota de l'avaluació contínua només es mantindrà en les dues convocatòries del curs corresponent. Per a la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis es mantindrà la nota de l'avaluació contínua corresponent a l'últim curs realitzat. En cas de no haver-se realitzat, esta nota serà 0

Per a l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT2 s'omplirà una rúbrica (veure fitxa de l'assignatura CT2-EQ1019-N12). El valor d'aquesta rúbrica ponderarà en un 5% del 25% d'avaluació contínua (5% sobre el total de la nota).