Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CC02, CG08 - Ser capaç de seleccionar l’equip més adequat per a la impulsió de gasos per conduccions.

CC02, CG06 - Ser capaç de seleccionar l’equip més adequat per a la impulsió de líquids  per conduccions.

CC02, CG06 - Saber dissenyar sistemes per a la circulació de fluids per llits porosos.

CC02, CG06 - Saber dissenyar sistemes de conduccions per a circulació de líquids i gasos.

CG03 - Ser capaç de comprendre i transmetre la informació, mitjançant llenguatge oral i escrit, referent a la resolució de problemes de disseny i operació de conduccions per a circulació de fluids.

CC02 - Ser capaç de conèixer i comprendre els conceptes fonamentals de mecànica de fluids.