Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Identificar els productes i condicions necessaris per a procedir a la preparació de distints materials.

CG03 - Ser capaç d’anomenar i classificar els materials en funció de la seua estructura, els productes utilitzats en la seua síntesi, composició, la seua utilitat, propietats i tacticitat.

CC03 - Ser capaç d’explicar els additius utilitzats en els polímers i la seua utilitat.

CC03 - Saber relacionar l’estructura dels materials amb les propietats estructurals, tèrmiques, electromagnètiques i òptiques; així com amb la seua aplicació final.

CC03 - Relacionar l’estructura polimèrica amb les propietats i la seua aplicació final.

CC03 - Conéixer les reaccions de preparació de polímers i monòmers bàsics.

CC03 - Conéixer la composició, estructura i enllaç dels diferents tipus de materials.

CC03 - Conéixer els procediments de síntesi de materials inorgànics.

CC03 - Conéixer els distints tipus de polímers orgànics i els procediments per a l’obtenció dels monòmers bàsics.