Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament d'aquesta assignatura s'estructura en tres activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes-laboratori) i treball personal. Aquestes activitats estan catalogades com a presencials i no presencials, segons estiguen pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s'hi utilitza com a metodologia la classe magistral, acompanyada de la resolució 
d'exercicis i problemes. L'alumnat pren apunts i participa en classe, fa preguntes al professorat o respon les preguntes del professorat. El mètode expositiu consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat a assolir. Se centra fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, i es reforça amb tècniques multimèdia, dels continguts de la matèria objecte d'estudi.

Els ensenyaments pràctics (problemes-laboratori) tenen lloc en aula informàtica i tenen com a objectiu l'aprenentatge de software específic d'aplicació en enginyeria. En aquestes pràctiques s'hi proposa la resolució d'exercicis i problemes: Situacions en què l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació que se li ha proposat inicialment. Per a desenvolupar la part pràctica de l'assignatura, en totes les classes pràctiques s'hi proposaran exercicis.
Són exercicis guiats, els de resolució guiada a realitzar durant les classes pràctiques, en l'aula informàtica assignada a l'efecte.

Finalment, el treball personal suposa la realització d'activitats sense la presència del professorat, activitats que es porten a terme mitjançant l'estudi individual i els treballs propis de l'assignatura. Totes les activitats les reforcen els continguts de l'Aula Virtual i una col·lecció àmplia d'exercicis i problemes de l'assignatura. Així, tenen la consideració d'exercicis voluntaris, els exercicis que es podran resoldre lliurement com a treball personal.