Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Aplicar els coneixements d’expressió gràfica per a resoldre problemes d’enginyeria.

CB05 - Comprendre i aplicar les normes de principis generals de representació.

CB05 - Comprendre i aplicar les formes geomètriques elementals i la seua representació

CB05 - Comprendre i aplicar els sistemes de representació dièdric i axonomètric.

CB05 - Aplicar les tècniques d’esbossar per a obtenir plans d’enginyeria a mà alçada.

CB05 - Aplicar les tècniques de delinear plans d’enginyeria amb aplicacions CAD 2D.

CB05 - Aplicar la capacitat de visió espacial per a interpretar i realitzar dibuixos d’enginyeria.