Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments teòrics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.
 
En els ensenyaments teòrics, s'utilitzarà la metodologia de lliçò magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant l'aplicació d'aqueixos conceptos fonamentals. Part d'aquestos exercicis i problemes es realitzará en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumne busque informació més enllà de la presentada en la lliçò magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant cerces bibliogràfiques i altres fonts d'informació.
 
Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica, sense utilitzar l'ordinador, dels conceptes i procediments introduïts en les classes de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes, excepte dues, que estaran destinades a la realització, en horari presencial, d'exàmens orientats a avaluar la capacitat de l'alumnat per resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests exámens estaran indicats en la planificació de l'assignatura.
 
Durant les sessions d'ensenyaments pràctics (problemes), es desenvoluparan activitats orientades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE CC1 "Coneixement i comprensió dels principis científics i matemàtics que subjeuen a la seua branca d'enginyeria". El detall d'aquestes activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent, accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.
 
Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com finalitat l'aplicació pràctica, mitjançant treball de laboratori, utilitzant l'ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en la resolució d'exercicis i problemes i serà avaluat en horari presencial.