Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes associats amb l’ús i programació d’ordinadors.

CG02 - Ser capaç de dissenyar, de forma autònoma, programes estructurats amb aplicació en enginyeria.

CB03 - Ser capaç d’usar alguna aplicació útil en enginyeria.

CB03 - Ser capaç d’explicar les relacions presents en una base de dades.

CB03 - Ser capaç de relacionar les funcions del sistema operatiu amb el funcionament dels ordinadors.

CB03 - Ser capaç de dissenyar programes estructurats amb aplicació en enginyeria.

CB03 - Ser capaç de descriure l’estructura d’un ordinador.