Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1043 - Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

1)   Avaluació de coneixements teòrics (60%): Constarà d'una  prova escrita (test, desenvolupament i/o problemes). Es requerix un mínim de 3 punts sobre 6 per a aprovar este contingut.

2)   Avaluació de coneixements pràctics (40%): Estarà basada en l'observació/execució de tasques i pràctiques. Es requerix un mínim de 2 punts sobre 4 per a aprovar este contingut.

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit la nota obtinguda en l'elaboració de treballs. Aquells que no hagen complit amb els criteris mínims de l'aprovat (en cadascuna de les parts) hauran de presentar-se de la part suspesa en la següent convocatòria oficial. 

Els estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què realitzen l'examen escrit.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació (examen i informes de les pràctiques).

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.