Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1043 - Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 41
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G09 - Presa de decisions.

G13 - Treball en un context interdisciplinari.

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar amb tots els agents educatius, familiars i socials implicats.

Ser capaç de comprendre i aplicar els principis bàsics per a potenciar una bona convivència.

Prendre decisions sobre el problema, una vegada analitzades les variables i contextos implicats.

Planificar estratègies de promoció i optimització de la vida familiar i escolar, una vegada identificats els factors de risc

Identificar problemes, per a generar alternatives de solució d’acord amb els procediments analitzats.

Conèixer i comprendre els processos de risc al llarg del cicle vital en els àmbits familiars i escolars.