Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1038 - Avaluació de Programes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Manejar, de forma eficaç, les tècniques d’anàlisi de dades procedents de l’avaluació.

Identificar, de manera efectiva, les necessitats d’un subjecte o grup de subjectes i planificar i executar les intervencions adequades

Identificar un problema per mitjà de l’aplicació dels mètodes apresos i generar alternatives de solució.

Comprendre i ser capaç d’elaborar un informe d’avaluació.