Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1031 - Neurofarmacologia de la Conducta

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G03 – Capacitat de treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip de treball

Manejar de forma eficaç les tècniques d’estudi cel·lular i neuroanatòmic.

Identificar els components neurals implicats en cada procés conductual.

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb la neurofarmacologia de la conducta.

Entendre els diferents nivells d’estudi del sistema nerviós i la seua participació en els diferents processos psicològics.

Comprendre els processos fisiològics que regulen les diferents conductes i processos mentals.