Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1023 - Psicopatologia

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC 1: CONCEPTE, HISTÒRIA I CLASSIFICACIÓ

Tema 1. Concepte i objecte d'estudi en psicopatologia
 

 1. Introducció
 2. L'objecte d'estudi en psicopatologia
 3. Definició de les experiències anòmales: criteris d'anormalitat


Tema 2. Evolució històrica de la psicopatologia
 

 1. Introducció
 2. Perspectiva sobrenatural
 3. Perspectiva biològica
 4. Perspectiva psicosocial
 5. Perspectives actuals en psicopatologia


Tema 3. Fonaments de les classificacions en psicopatologia
 

 1. Introducció
 2. Termes associats a la classificació
 3. Utilitat i funcions de la classificació
 4. Principis de la classificació: tipus. Classificació categorial vs dimensional
 5. Sistemes actuals de classificació: Classificació Internacional de les Malalties (CIE) i Manual Diagnòstic i Estadístic dels trastorns mentals (DSM)


BLOC 2: PSICOPATOLOGIA DELS PROCESSOS DE CONEIXEMENT

Tema 4. Introducció a l'exploració psicopatològica
 

 1. Avaluació de l'estat mental o exploració psicopatològica
 2. Àrees a avaluar en l'exploració psicopatològica
 3. Principals fonts d'informació: observació, conversa, exploració, proves
 4. L'entrevista clínica: tipus d'entrevistes, principals entrevistes estandarditzades en l'àmbit clínic
 5. L'aparença general: Port i actitud
 6. Història clínica: anamnesi i exploració psicopatològica


Tema 5. Psicopatologia de la consciència, orientació i atenció
 

 1. Alteracions de la consciència: alteracions quantitatives i qualitatives. Altres alteracions de la consciència. Alteracions de la consciència en diferents quadres clínics
 2. Alteracions de l'orientació: desorientació espaciotemporal. Desorientació autopsíquica. Alteracions de l'orientació en diferents quadres clínics
 3. Alteracions de l'atenció: alteracions de la concentració. Alteracions de l'atenció selectiva. Alteracions de l'activació Alteracions de la vigilància. Alteracions de l'atenció en diferents quadres clínics


Tema 6. Psicopatologia de la percepció i imaginació
 

 1. Classificació de les alteracions de la percepció i la imaginació
 2. Distorsions perceptives: anomalies en la percepció de la intensitat dels estímuls. Anomalies en la percepció de la qualitat. Anomalies en la percepció de la mida i la forma. Anomalies en la integració perceptiva. Anomalies en l'estructuració dels estímuls ambigus (il·lusions)
 3. Enganys perceptius: al·lucinacions. Pseudopercepcions o imatges anòmales
 4. Alteracions de la percepció i la imaginació en diferents quadres clínics


Tema 7. Psicopatologia de la memòria
 

 1. Amnèsies orgàniques: síndrome amnèsic
 2. Amnèsies funcionals
 3. Distorsions de la memòria: paramnèsies i parapraxies. Anomalies del record. Anomalies del reconeixement
 4. Alteracions de la memòria en diferents quadres clínics

Tema 8. Psicopatologia del pensament
 

 1. Alteracions formals del pensament
 2. Alteracions del contingut del pensament: deliris, idees sobrevalorades, idees obsessives
 3. Alteracions del pensament en diferents quadres clínics


Tema 9. Psicopatologia de la identitat
 

 1. Difusió dels límits del jo
 2. Pèrdua de l'atribució personal
 3. Deterioració en la unitat del si mateix
 4. Desrealització i despersonalització
 5. Alteracions de la identitat en diferents quadres clínics


Tema 10. Psicopatologia de l'afectivitat
 

 1. Conceptes bàsics: Afectivitat. Emoció. Sentiments. Afectes. Humor
 2. Avaluació de l'afectivitat
 3. Alteracions de l'afectivitat: paratímia. Labilitat afectiva. Ambivalència afectiva. Incontinència afectiva. Rigidesa afectiva Indiferència i fredor afectiva. Alexitímia. Anhedonia. Apatia. Abúlia. Aprosòdia
 4. Classificació quantitativa dels estats d'ànim: eutímia. Disfòria. Hipotímia. Eufòria
 5. Alteracions de l'afectivitat en diferents quadres clínics


Tema 11. Psicopatologia de la conducta motora
 

 1. Conceptes bàsics
 2. Avaluació de la psicomotricitat
 3. Alteracions de la psicomotricitat: Agitació. Inquietud. Estupor. Tremolor. Convulsions. Tics. Espasmes. Catatònia Estereotípies. Manierismes. Discinèsies. Apràxies
 4. Alteracions de la mímica: hipermímia. Hipomímia. Dismímia
 5. Alteracions de la conducta motora en diferents quadres clínics

Tema 12. Psicopatologia del son, alimentació i conducta sexual
 

 1. Alteracions del son
 2. Alteracions de l'apetit i la ingesta
 3. Alteracions de la conducta sexual
 4. Alteracions del son, alimentació i conducta sexual en diferents quadres clínics


BLOC 3: PSICOPATOLOGIA DELS TRASTORNS MENTALS
 

Tema 13. Trastorns de l'espectre esquizofrènic
 

 1. Evolució del concepte d'esquizofrènia
 2. Simptomatologia positiva, negativa i desorganitzada
 3. Classificació de l'esquizofrènia
 4. La esquizotípia i la síndrome psicòtica atenuada
 5. Altres trastorns psicótics: trastorn esquizofreniforme, trastorn esquizoafectiu, trastorn delirant, trastorn psicótic breu


Tema 14. Trastorns bipolars i trastorns depressius
 

 1. Introducció
 2. Trastorns bipolars: bipolar I. Bipolar II. Ciclotímia. Trastorn bipolar induït per substàncies o associat a condició mèdica
 3. Trastorns depressius: trastorn depressiu major. Distímia. Trastorn ansiosodepressiu. Trastorn disfòric premenstrual Trastorn depressiu induït per substàncies o associat a condició mèdica


Tema 15. Trastorns d'ansietat
 

 1. Introducció
 2. Trastorn de pànic. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 3. Agorafòbia. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 4. Fòbia específica. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 5. Trastorn d'ansietat social. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 6. Trastorn d'ansietat generalitzada. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic


Tema 16. Trastorn obsessivocompulsiu i altres trastorns relacionats
 

 1. Introducció
 2. Trastorne obsessivocompulsiu. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 3. Trastorn dismòrfic corporal. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 4. Tricotil·lomania. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 5. Dermatil·lomania. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic

Tema 17. Trastorns relacionats amb el trauma i l'estrès
 

 1. Introducció.
 2. Trastorn d'estrès postraumàtic i trastorn d'estrès agut. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 3. Trastorns adaptatius. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic


Tema 18. Trastorns dissociatius
 

 1. Introducció.
 2. Trastorn de despersonalització/desrealització. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 3. Amnèsia dissociativa. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 4. Trastorn d'identitat dissociatiu. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic


Tema 19. Trastorns de símptomes somàtics
 

 1. Introducció
 2. Trastorn de símptomes somàtic complex. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 3. Trastorn d'ansietat cap a la malaltia. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 4. Trastorn neurològic funcional (conversiu). Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 5. Factors psicològics que afecten a una condició mèdica


Tema 20. Trastorns de la personalitat
 

 1. Introducció
 2. Avaluació de trets patològics de la personalitat
 3. Criteris per a determinar l'existència d'un trastorn de la personalitat
 4. Trastorn límit de la personalitat. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 5. Trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 6. Trastorn de la personalitat per evitació. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 7. Trastorn esquizotípic de la personalitat. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 8. Trastorn antisocial de la personalitat. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic
 9. Trastorn narcisista de la personalitat. Característiques clíniques, classificació i diagnòstic