Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1023 - Psicopatologia

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar, descriure i classificar la conducta anormal.

Ser capaç d’identificar els autors significatius en la història de la psicopatologia, així com la principal contribució de cada un.

Ser capaç d’elaborar de forma efectiva un tema de l’assignatura.

Ser capaç de realitzar un informe clínic.

Ser capaç de definir la metodologia pròpia de la psicopatologia.

Ser capaç de comparar i relacionar els canvis conceptuals en la història de la psicopatologia amb els canvis en altres disciplines científiques.

Conèixer els manuals de classificació diagnòstica.