Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1022 - Psicologia Educativa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 41
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’exposar els treballs públicament de forma clara, organitzada i eficaç.

Desenvolupar les habilitats per a dissenyar situacions educatives que promoguen un aprenentatge de qualitat.

Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per a l’assessorament instruccional del professor.

Conèixer els principis psicosocials bàsics del funcionament dels grups i de les organitzacions.

Conèixer els aspectes bàsics dels principals models instruccionals.

Conèixer els aspectes bàsics dels distints processos psicològics en l’àmbit de l’educació.