Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1018 - Avaluació i Diagnosi Psicològic

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Triar tècniques adequades a un problema relatiu a comportament humà, en un context determinat

Redactar un informe a partir de resultats d’un procés d’avaluació

Jutjar la tècnica més adequada per a un cas concret, a partir de les seues propietats psicomètriques i segons el context

Formular hipòtesi i transformar-les en enunciats verificables en forma de resultats de proves d’avaluació

Exposar oralment els resultats d’un procés d’avaluació

Descriure les característiques bàsiques de les tècniques i instruments d’avaluació psicològica

Definir els criteris de qualitat dels instruments d’avaluació psicològica

Administrar, corregir i interpretar diferents tests i tècniques d’avaluació psicològica