Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1017 - Memòria i Llenguatge

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Criteris de superació

A) L'assignatura se supera en aconseguir el 50% de la Qualificació Total (50 sobre 100 punts).

Les carpetes d'aprenentatge o portafoli inclouran documents de treball com a resultat de les activitats de l'alumne/a en les diferents modalitats organitzatives: informes de laboratori, treballs de desenvolupament, comentaris de vídeos, activitats amb articles originals, etcètera.

L'Examen consistirà en una prova escrita que inclourà preguntes de caràcter objectiu (d'elecció múltiple amb possible interpretació de gràfiques o figures)

B) El criteri per considerar presentat/a a l'estudiant serà l'assistència a l'examen.

Es recorda que:

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent
activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a
la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la
possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."