Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1017 - Memòria i Llenguatge

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 41
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

G03 – Capacitat de treball en equip

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’assumir la responsabilitat del propi procés d’aprenentatge.

Ser capaç de conèixer i comprendre la funció, característiques i limitacions dels models teòrics de la psicologia del llenguatge i la memòria

Ser capaç de conèixer i comprendre els distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els àmbits aplicats de la Psicologia del llenguatge i de la memòria

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip de treball