Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1011 - Psicologia de la Personalitat

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de valorar críticament les distintes perspectives teòriques sobre la personalitat

Saber avaluar i interpretar les puntuacions de personalitat mitjançant l’ús de diferents proves d’avaluació

Reconèixer i entendre la personalitat com a font de diferències individuals

Conèixer les característiques i limitacions dels models biodisposicional i sociocognitiu de la personalitat