Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1008 - Mètodes i Tècniques d'Investigació

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES I CRITERIS DE SUPERACIÓ:

Examen escrit.

Examen objectiu de  40 preguntes amb 3 alternatives de resposta. Amb aquesta prova, que representa el 60% de la qualificació final, s’avaluaran competències conceptuals i procedimentals. Per a superar l’assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima de 3 punts.

Memòries i informes de pràctiques

Elaboració d’un treball acadèmicEs tracta del desenvolupament d’un treball escrit. El 20% de l’avaluació de l’assignatura correspon al treball. Per a superar l’assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima d’1 punt.

Realització de pràctiques. Es tracta d’una sèrie de pràctiques, tant d'aula como de laboratori, en les quals l'alumnat aplica els coneixements teòrics vistos a classe per a la seva resolució. El 20% de l’avaluació de l’assignatura correspon a la resolució de les pràctiques.

L’alumnat que es presente a l’examen o entregue el treball acadèmic es considerarà com a presentat a la convocatòria corresponent.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

Examen escrit. Examen objectiu de 40 preguntes amb 3 alternatives de resposta. Per a superar l’assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima de 3 punts.

Elaboració d’un treball acadèmic.Consisteix en la reelaboració i millora del treball acadèmic a partir de les recomanacions realitzades pel professorat de l’assignatura. Per a superar l’assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima d’1 punt.

 

L'alumnat ha de tenir en compte la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la UJI, i en concret  l'Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació 

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."