Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1008 - Mètodes i Tècniques d'Investigació

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 41
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G11 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Manejar, de forma eficaç, un programa estadístic d’anàlisi

Identificar un problema per mitjà de l’aplicació dels mètodes apresos i generar alternatives de solució.

Conèixer i comprendre la terminologia pròpia de la investigació científica en psicologia

Conèixer i comprendre els distints mètodes i tècniques d’investigació en psicologia

Adquirir habilitats per a la redacció d’un informe bàsic d’investigació