Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1003 - Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (Anatomia Humana)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

CLASSES TEÒRIQUES
 
BLOC TEMÀTIC 1. Filogènia i Ontogènia
 
 
TEMA 1. Neuroanatomia: Conceptes, Història i Tècniques.
 
1. Terminologia i Coordenades neuroanatòmiques
 
2. Antecedents històrics en l'estudi de l'encèfal.
 
3. Principis de funcionament del SN
 
4. Tècniques per a l'estudi del SN
 
 
TEMA 2. Filogènia: Evolució del sistema nerviós central SNC.
 
1. Teoria de l'Evolució i Selecció Natural
 
2. Classificació taxonòmica
 
3. Evolució Humana: Primats i Homínids
 
 
TEMA 3. Ontogènia: Origen i desenvolupament del sistema nerviós humà.
 
1. Estadis ontogènics macroscòpics
 
2. Diferenciacions estructurals del sistema nerviós.
 
3. Desenvolupament i creixement neural.
 
4. Fonts de variació en el desenvolupament i evolució estructural del cervell: Dimorfisme cerebral, factors ambientals, envelliment cerebral.
 
 
BLOC TEMÀTIC 2. Composició Estructural del SN i Circuits funcionals.
 
 
TEMA 4. Protecció i manteniment del SNC.
 
1. Ventricles i Sistema del Líquid cefaloraquidi.
 
2. Meninges.
 
3. Vascularització i barrera hematoencefàlica.
 
4. Estructures òssies: Crani i Columna Vertebral.
 
 
TEMA 5. Cervell anterior: Telencéfal.
 
1.Córtex.
 
Divisions generals: Cissures, solcs, circumvolucions i lòbuls.
 
Paleocòrtex i neocòrtex
 
Estructura cel · lular del còrtex: Capes i columnes.
 
Àrees funcionals.
 
2. Substància Blanca Encefàlica Intra i interhemisférica
 
3. Ganglis basals: putamen, Nucli Caudat i Globus Pàl · lid. Circuits cortico-estriatals
 
4. Sistema Límbic: Hipocamp, Amígdala, cossos mamil · lars.
 
 
TEMA 6. Cervell anterior: Diencèfal.
 
1. Tàlem: Circuits Tàlem-corticals
 
2. Hipotàlem
 
3. Epitàlem i subtàlem.
 
 
TEMA 7. Cervell mitjà i cervell posterior.
 
1. Mesencèfal: Estructures externes i internes.
 
Tèctum i Peduncles cerebrals.
 
Substància Negra i Àrea tegmental ventral
 
2. Rombencéfal: Estructures externes i internes.
 
Protuberància
 
Bulb
 
Cerebel
 
Formació reticular.
 
 
TEMA 8. Medul · la espinal.
 
1. Estructura interna de la medul · la espinal.
 
2. Connexions dels nervis espinals amb la medul · la espinal.
 
3. Funció de la substància grisa de la medul · la espinal.
 
4. Principals vies de connexió entre el Encèfal i la Medul · la
 
 
TEMA 9. Sistema nerviós Perifèric: Somàtic i Vegetatiu.
 
1. Nervis Perifèrics
 
Nervis cranials.
 
Nervis Espinales.
 
2. Sistema Nerviós Autònom.
 
Divisió Simpàtica
 
Divisió parasimpàtica
 
 
CLASSES PRÀCTIQUES
 
PRÀCTIQUES D'AULA / SEMINARIS
 
• Coordenades i talls neuroanatòmics (voluntari)
• Tècniques de neuroimatge i d'estudi del cervell.
• Patologies cerebrals Histologia i Neuroimatge: Ictus, Esclerosi, Alzheimer
• Patologies cerebrals Histologia i Neuroimatge: Parkinson, Huntington.
 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 
• Cirurgia estereotàxica: Càlcul de coordenades i localització de cánulas.Tinciones i Neuroanatomia comparativa.
• Models i preparacions neuroanatòmiques d'estructures telencefàliques, diencefàliques, troncoencefàliques i cerebel·loses.
• Models i preparacions neuroanatòmiques de medul·la i de sistema nerviós perifèric.