Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 143
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG4 - Capacitat d’organització i planificació.

EE - Capacitat per a conèixer i comprendre el funcionament de les organitzacions i dels recursos humans en l’àmbit de la seguretat.

G - Avaluació i anàlisi dels distints àmbits espacials i la seua relació amb la seguretat.

Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen de la delinqüència i valoració de les estratègies davant del crim.

DCO Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic. 

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

DÓNA Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del dret públic.

E Interpretació de gràfiques, taules i resultats estadístics

I Conèixer  i utilitzar   les principals tecnologies informàtiques existents en l’àmbit de criminologia i seguretat.

ING Desenvolupament de la capacitat de comprensió i interacció en anglès dins del context específic del grau en criminologia i seguretat

ML Coneixement i valoració de les diferents lesions corporals i la seua investigació pericial   

P Capacitat per a analitzar i aplicar els aspectes bàsics de la funció policial, a nivell tàctic operatiu i tècnic científic

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PB2 Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i dels processos psicològics i la seua aplicació pràctica. 

PEE Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament.

PETS1 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica. 

PETS2 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i psicopatologia i la seua aplicació pràctica. 

PS Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions  i la seua aplicació pràctica. 

SE Comprendre i aplicar els coneixements sobre sociologia general, desviació social, mètodes i tècniques d’investigació social i ètica i deontologia professional

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge