Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta és una matèria de caràcter teòric-pràctic, per la qual cosa es considera fonamental afavorir la sinergia i transferència entre coneixement i pràctica. En aquest sentit, la metodologia docent alternarà tots dos aspectes, amb la intenció d'afavorir l'aprenentatge de coneixements, habilitats i actituds lligades a la Gestió privada de la seguretat.

Els conceptes teòrics seran presentats pel professorat en classes expositives, i també a través de sessions d'aprenentatge cooperatiu. S'utilitzaran, per a això, lectures, casos o vídeos relacionats amb la temàtica. Es fomentarà el diàleg i el pensament crític sobre les principals idees i conceptes per part del professorat i de l'alumnat.

Les sessions pràctiques complementaran i enfortiran el coneixement teòric adquirit. En elles es buscarà que l'alumnat apliqui els conceptes teòrics per poder identificar situacions relacionades amb la Gestió privada de la seguretat, i aportar les solucions més òptimes a les mateixes. Es realitzaran activitats en grup per aprendre a treballar en equip, cooperar, defensar les postures pròpies i respectar les dels altres. Les sessions pràctiques inclouran tant l'estudi i la resolució de casos i problemes organitzatius, com la realització de projectes, presentacions, i el visionat de pel·lícules.

Per la seva banda, les tutories permetran guiar l'aprenentatge i aportar a l'alumnat retroalimentació sobre el seu procés d'aprenentatge.

Es fomentarà l'autonomia, la participació activa i responsabilitat de l'alumnat tant en el plantejament i resolució de qüestions a l'aula; en la lectura i anàlisi d'articles i casos; i en l'exposició i presentació de treballs i informes sobre els diferents continguts del temari. En aquest sentit, el professorat actuarà, en ocasions, com a nero guia per a la construcció i desenvolupament de les competències de l'alumnat.