Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

PART PENAL 

Lliçó 1a. [Consideracions generals]. 
I. Introducció: Ccncepte de violència de gènere.- II. Evolució històrica.- III. Principis informadors. Consideracions constitucionals 

Lliçó 2a. [Modificacions a la Part General del Codi Penal]. 
I. Suspensió de la pena.- II. Substitució de la pena.- 

Lliçó 3a. [Modificacions en la Part Especial del Codi Penal]. 
I. Lesions.- II. Maltractaments.- III. Amenaces.- IV. Coaccions.- V. Trencament de condemna.- VI. Vexacions lleus. VII.a Altres figures

Lliçó 4a. Balanç general de la perspectiva de gènere en el Codi penal espanyol


PART PROCESSAL 

Lliçó 5a. [Òrgans judicials, jurisdicció i competència]. 
I. Els jutjats de Violència sobre la Dona: Aspectes orgànics.- II. La competència civil del Jutjat de Violència sobre la Dona.- III. La competència penal del Jutjat de Violència sobre la Dona.- IV. La competència funcional de les audiències provincials i la seua especialitat.- 

Lliçó 6a. [Parts]. 
I. Les víctimes.- II. Els autors.- III. El Ministeri Fiscal. - IV. Serveis socials.- V. Delegació del Govern contra la violència sobre la dona.- 

Lliçó 7a. [Procediment]. 
I. La protecció processal civil.- II. La protecció processal penal.- III. En especial, aspectes probatoris.- 

Lliçó 8a. [El procés cautelar]. 
I. Les mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes: A) Naturalesa; B) Legitimació per a sol·licitar-les; C) Termini; D) Mesures concretes; E) Resolució.-.- II. En especial, l'ordre de protecció.- 

Lliçó 9a. [Execució i responsabilitat civil]. 
I. Procés d'execució penal.- II. Procés d'execució civil.- III. La responsabilitat civil. 

Lliçó 10a. [Pràctiques penals i processals]. 


PART PSICOLOGIA 

Lliçó 11a. [Introducció]. 
I.- Formes de violència.- II.- Definició de violència de gènere. 

Lliçó 12a. [Tipus de maltractaments]. 
I.- Teories explicatives.- II.- El cicle de la violència.- III.- Indicadors del maltractament físic i psicològic. 

Lliçó 13a. [Abordatge psicològic de la víctima de maltractament]. 
I.- Guia de recursos. II.- Conseqüències psicològiques de la violència de gènere en la víctima del maltractament III.- Intervenció psicològica amb dones maltractades per la seua parella. 

Lliçó 14a. [Perfil demogràfic i psicopatològic dels homes violents amb la seua parella]. 
I.- Tipus de maltratadors. II.- Components que intervenen en la conducta violenta III.- La negació del maltractament IV.-Aspectes psicopatològics en els maltractadors. V.-La gelosia patològica- IV.-Caires cognitius en els maltractadors. 

Lliçó 15a. [Intervencions psicològiques dirigides als maltractadors]. 
I.- Es pot i s'ha de tractar psicològicament els maltractadors?. II.-Estratègies motivacionals. III.- Objectius terapèutics. IV.- Components generals i tècniques d'intervenció psicològica.