Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PETS1 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica. 

Resultats d'aprenentatge

RADPR17 Conèixer els recursos d’atenció i intervenció psicològica en violència de gènere.

RADPR16 Desenvolupar habilitats per a l’atenció a les víctimes de violència de gènere.

RADPR15 Desenvolupar habilitats per a la prevenció i detecció de la violència de gènere.

RADPR14 Conèixer les especialitats processals en relació amb la violència de gènere.

RADPR13 Conèixer el règim específic propi de la violència de gènere, tant en la part general com en l’especial del Codi Penal.