Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

A)    La prova estrictament necesaria per a considerar como presentat al estudiant será l'examen teóric.

B)    La resolució de casos  consistirá en l'entrega en el termini fixat pels docents deL  cas práctic sobre la materia impartida.

c)  Asi mateix, a lo llarg del curs académic els estudiants podrán participar en la realizació de les activitats docents que el profesor estableixi. Els treballs serán académicament dirigits pels profesors i supondrán el 20 por cent de la calificació final. Els estudiants que no participen en la activitat tan sols podrán aspirar a una calificació máxima de 8.

La nota obtinguda se sumará a la calificació dels estudiants sols si se ha superat l'examen i els casos práctics.

D) En tot cas les partes aprobades, excepte l'exámen teóric, es guardarán per a la segona convocatoria del mateix curs académic.