Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG12 - Treball en un equip interdisciplinari.

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

PETS1 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica. 

PETS2 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i psicopatologia i la seua aplicació pràctica. 

Resultats d'aprenentatge

RAPETS12 Conèixer i relacionar les característiques psicopatològiques dels trastorns mentals amb major transcendència en l’àmbit forense.

RAPETS11 Conèixer i relacionar els procediments que els professionals en l’àmbit forense utilitzen per a la identificació dels trastorns mentals.

RAPETS10 Conèixer i relacionar els aspectes bàsics dels trastorns mentals