Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LA PSICOPATOLOGIA I A LA PSIQUIATRIA FORENSE

Tema 1: Concepte de psicopatologia i de psiquiatria forense

 1. Psiquiatria forense i psicopatologia i les relacions d'aquestes amb la criminologia i el dret
 2. Criteris pera  identificar les experiències anòmales
 3. Conceptes juridícs relacionats amb la psiquiatria i psicopatologia

Tema 2: Principals signes i símptomes

 1. Alteracions de la consciència, orientació y atenció
 2. Alteracions de la percepció i de la imaginació
 3. Alteracions de la memòria
 4. Alteracions del pensament
 5. Alteracions de l’afectitivitat
 6. Alteracions de la conducta motora

BLOC 2: CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES DELS TRASTORNS MENTALS AMB MAJOR TRANSCENDÈNCIA FORENSE

Tema 3. Trastorns de l'estat d'ànim

 1. Episodis afectius
 2. Trastorns depressius
 3. Trastorns bipolars
 4. Consideracions juridicoforenses

Tema 4. Trastorns d'ansietat

 1. Crisi d'angoixa
 2. Agorafòbia
 3. Trastorns d'angoixa
 4. Trastorns fòbics
 5. Trastorn obsessivocompulsiu
 6. Trastorn per estrès postraumàtic
 7. Trastorn per estrès agut
 8. Trastorn d'ansietat generalitzada
 9. Consideracions juridicoforenses

Tema 5. Trastorns psicòtics

 1. Esquizofrènia
 2. Trastorn psicòtic breu
 3. Trastorn esquizofreniforme
 4. Trastorn esquizoafectiu
 5. Trastorn delirant
 6. Trastorn psicòtic compartit
 7. Consideracions juridicoforenses

Tema 6. Trastorns de la personalitat

 1. Concepte de trastorn de personalitat
 2. Personalitats rares i excèntriques
 3. Personalitats dramàtiques, emocionals o erràtiques
 4. Personalitats ansioses o temeroses
 5. Psicopatia
 6. Consideracions juridicoforenses

Tema 7. Toxicomanies

 1. Alcoholisme
 2. Cannabis
 3. Opiacis
 4. Estimulants (anfetamines i cocaïna)
 5. Altres adiccions
 6. Consideracions juridicoforenses

Tema 8. Trastorns relacionats amb la capacitat cognitiva

 1. Delíriums
 2. Demències
 3. Trastorns amnèsics
 4. Retard mental
 5. Consideracions juridicoforenses

Tema 9. Trastorns adaptatius, parafílies i trastorns del control dels impulsos

 1. Trastorns adaptatius
 2. Parafílies
 3. Trastorns del control dels impulsos
 4. Consideracions juridicoforenses

Tema 10. Trastorns facticis i trastorns dissociatius

 1. Trastorns facticis
 2. Amnèsia dissociativa
 3. Fugida dissociativa
 4. Trastorn d'identitat dissociatiu
 5. Trastorn de despersonalització
 6. Consideracions juridicoforenses