Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

6. Temari

6.1. Temari específic relacionat amb el treball d'investigació:

Tema 1.- Plantejaments policials. Tipus i evolució (Resposta, Ordre, Comunitat, Anàlisi i plantejament eclèctic). Estratègies (d'Autoritat, Legalista, Tolerància Zero, Control del Desordre, Community Policing, Model LUDO, Problem Oriented Policing, Estratègia Compensada) . Formulació d'Estratègies. Models policials resultants."

6.2. Temari general, part teòrica:

Tema 2.- Teories criminològiques essencials: La inseguretat i la por. Teories dissuasòries. Ecologia social (teories de la desorganització social, teories anómicas o de la pressió social i teories de l'oportunitat. La classificació d'Hope: ciutat en expansió, ciutat espantada i ciutat desordenada) . Les tipologies de Weisburd i Eck. Prevenció situacional: Teories de l'Activitat Rutinària, del Patró Delictiu i de l'Elecció Racional.

Tema 3.- Principis bàsics d'actuació policial. El codi deontològic: Antecedents històrics: els Principis Peel. Tractament internacional. Visió europea. Normativa espanyola: el mapa multipolicial espanyol. Principis en l'ús d'armes de foc: ONU, Creu Roja Internacional, Comunitat Valenciana.

Tema 4.- La patrulla i la intervenció policial: Composició i tipus de patrulla; missions. Classificació de les situacions policials, mesures a adoptar. Control de persones i vehicles: Vigilàncies i seguiments (principis, planificació, dossier, vigilància i persecució transfronterera, els seguiments, l'informe de la vigilància) Dispositius estàtics de control (DEC)

Tema 5.- Activitats policials invasives: Intervencions d'ofici (la identificació i l'escorcoll, la detenció, la lectura de drets, l'Habeas Corpus) . Intervencions amb l'autorització prèvia (intervencions corporals, obtenció d'imatges, entrada i registre domiciliari, la flagrància).

Tema 6.- Manifestacions i multituds. Introducció, les masses. Reunions, concentracions i manifestacions (fonaments legals, classes, organització i morfologia, missió policial, control i recompte, actuació davant de masses pacífiques i davant de masses violentes, desplegaments i ús de mitjans de contenció o dispersió) . Esdeveniments esportius: tipus de masses, regulació, protocols de seguretat, trobades d'alt risc, el director de seguretat i el coordinador general de seguretat, la UCO (Unitat de Control Organitzatiu) , el dispositiu i les seues fases. Altres (la baralla tumultuària)

Tema 7.- Consum i tràfic de drogues. Drogues: Concepte. Ús i abús. Classes (Depressors, estimulants i pertorbadors. Naturals, semisintètiques i sintètiques). El tipus penal: subjectes, conductes i conseqüències. Venda, donació i transport. Il·lícit administratiu i il·lícit penal: consum en llocs públics i consum en l'àmbit privat. La línia divisòria: la tinença preordenada al tràfic, el cultiu per a l'autoconsum, l'autoconsum compartit i el principi d'insignificança. Principis bàsics d'intervenció policial: Il·lícit administratiu i il·lícit penal, intervenció policial.

Tema 8.- Altres escenaris: Introducció a la policia administrativa. Seguretat ciutadana. Trànsit i seguretat vial. Establiments i espectacles públics. Mendicitat. Ocupació de les vies públiques. Urbanisme. Venda ambulant. Molèsties veïnals.

6.3. Temari específic relacionat amb les pràctiques:

Tema 9.- L'entrevista i l'interrogatori policial: Concepte d'entrevista i d'interrogatori. Declaració de l'investigat i declaració testifical. Elements de l'interrogatori. La font. Tècniques d'exploració de la sinceritat: tècniques psicològiques i psicofisiològiques, les aportacions de la neurologia i de la psicologia del testimoni (el Registre dels Potencials Evocats, Brain Fingerprinting, el reconeixement facial, les aportacions de la programació neurolingüística: el metallenguatge visual, proxemia, els indicadors conductuals, l'anàlisi de la voz., les desviacions conductuals, microexpressions facials. Protecció de testimonis.

Tema 10.- Planificació i ferramentes de direcció policial. Direcció: Gestió de la qualitat, procediments (ISO, CAF, EFQM) . Ferramentes de direcció (equifinalidad, especial referència a la prevenció, la piràmide de decisions, diagrama de presa de decisions, la tècnica dels cinc perquès, cartes de servicis, indicadors i estàndards, els quadros de comandament integral, l'esquema dels set cercles i els models d'orientació estratègica, el cercle de Deming, anàlisi DAFO, el diagrama d'Ishikawa, el diagrama de Pareto. Planificació (general, estratègica, operativa, de dispositius) . Ferramentes de planificació operativa (el triangle del delicte, la fórmula del gradient, l'equació de la decisió d'Helms, el mètode SARA, la importància del 'mapping', especial referència a la gestió policial de recursos humans: els quadrants) . L'anàlisi (tipus, especial referència a l'anàlisi tàctica i al de problemes).