Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) El 50% de la nota s'obtindrà per mitjà de la realització d'un examen escrit. El 50% restant s'obtindrà per mitjà de l'elaboració d'un treball d'investigació (20%) i la resolució de casos pràctics (30%) . A causa de la importància de la prova escrita, per a superar l'assignatura serà necessària l'obtenció mínima del 50 % de la nota; és a dir, caldrà obtindre almenys 2.5 punts en l'examen final. Les qualificacions inferiors no permetran traure la mitjana amb els treballs i els casos pràctics resolts.

b) Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura quan assistisca l'examen.