Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG12 - Treball en un equip interdisciplinari.

DÓNA Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del dret públic.

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PEE Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament.

PETS1 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica.

PETS2 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i psicopatologia i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

RAPETS2 Comunicar-se de forma adequada amb les víctimes de successos traumàtics

RAPETS1 Conéixer la metodologia, estratègies i tècniques d’intervenció en poblacions afectades per emergències

RAPEE1 Planificar estratègies de promoció i optimització de la vida familiar i escolar, una vegada identificats els factors de risc.

RAPB6 Avaluar la conducta segura/insegura en funció de factors temporals i contextuals

RAPB5 Conéixer els models explicatius de la conducta segura/insegura

RAPB4 Conéixer els aspectes psicològics implicats en la seguretat humana i les emergències

RADA3 Conéixer els conceptes, institucions i principis del règim jurídic dels sistemes d’emergència i de la protecció civil