Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen oral

20%

Criteris de superació

Totes les proves són obligatòries. L'alumnat ha d'aconseguir un mínim d'un 50% en l'examen escrit i un mínim de 50% o bé en l'examen oral o bé en la presentació en grup (observació/execució de tasques i pràctiques).

L'alumne o l'alumna es considera presentat si realitza totes les proves d'avaluació. Totes les parts son recuperables excepte "observació/execució de tasques i pràctiques (20%).

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la

realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una

prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a

la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”