Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG7 - Habilitats en les relacions interpersonals.

ING Desenvolupament de la capacitat de comprensió i interacció en anglès dins del context específic del grau en criminologia i seguretat

Resultats d'aprenentatge

RAING7 Ser capaç de realitzar suggeriments

RAING6 Ser capaç de demanar alguna cosa i contestar una petició d’informació

RAING5 Aplicar els coneixements propis per a començar, interrompre i concloure una conversació

RAING4 Conéixer els fonaments de la gramàtica de la llengua anglesa

RAING3 Ser capaç de localitzar informació lexicogràfica i en textos de referència en llengua anglesa i/o espanyola/catalana en l’àmbit de la criminologia i la seguretat

RAING2 Saber interpretar la informació escrita en llengua anglesa en l’àmbit de la criminologia i la seguretat

RAING1 Ser capaç d’escriure textos curts en llengua anglesa