Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG7 - Habilitats en les relacions interpersonals.

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PEE Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament.

PS Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions  i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

RAPS2 Gestionar de les relacions interpersonals en el procés de mediació

RAPS1 Aplicar tècniques, mètodes i habilitats de mediació

RAPEE2 Identificar i conèixer les necessitats d’actuació en matèria de mediació, en funció del context social

RAPB16 Identificar els elements significatius del conflicte

RAPB15 Conéixer els factors cognitius i emocionals del conflicte i la mediació