Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

  •  Classes presencials teòriques: S'hi explicarien els principals conceptes detallats en el programa analític de l'assignatura, incorporant exercicis i exemples pràctics quan ho considerioportú. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, es recomana que l'alumne llegeixi la bibliografia recomanada abans de la classe teòrica. Per facilitar el seguiment dels diferents continguts exposats a les classes presencials teòriques el professorposarà a disposició dels alumnes el material que es presenta durant les sessions teòriques a l'aula virtual abans de cadascuna de les classes.
  • Classes pràctiques: En elles el professor proposarà a l'alumne la resolució d'exercicisinclosos en qüestionaris, que es posaran a la seva disposició amb anterioritat a l'aula virtual. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més d'assentar elsconceptes que s'expliquen en les classes teòriques, el desenvolupar les capacitats de l'alumneque li permetin resoldre problemes concrets, així com la capacitat analítica i de raonament.
  • Laboratoris: En elles el professor proposarà a l'alumne participació de l'alumne en sessions experimentals i en la posterior anàlisi i discussió dels resultats obtinguts amb l'ajuda d'un qüestionari que estarà a disposició dels alumnes a l'aula virtual després de les classes de laboratori . L'objectiu de les classes de laboratori és, a més d'assentar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques, el desenvolupar les capacitats analítica i de raonament de l'alumne.