Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 73
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EC07 - Descriure i analitzar els distints models micro i macroeconòmics

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d’intercanvi, com en més formals i estructurades.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer la terminologia bàsica per a l’estudi dels mercats

Conèixer el model bàsic de la teoria del consumidor

Conèixer el model bàsic de la teoria de l’empresa