Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Competències

OP10 - Capacitat per a desenvolupar una proposta de rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica.

OP11 - Capacitat per a desenvolupar un projecte de rehabilitació energètica en edificació.

OP8 - Capacitat per a realitzar una qualificació energètica en edificis existents.

OP9 - Conèixer els principals sistemes de rehabilitació energètica de l'envolupant dels edificis.

ME13 Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació. 

ME16 Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment. 

OP02 Conèixer els principals sistemes de climatització utilitzats: refrigeració i calefacció.

OP03 Sistemes naturals de condicionament. Eficiència energètica.

OP04 Dominar els fonaments dels sistemes de ventilació en l'edificació. Integració amb les instal·lacions de climatització.

OP04 Normativa vigent referent a les instal·lacions tèrmiques en l’edificació. CTE (Lider), RITE.

OP06 Conèixer les opcions d'estalvi energètic en les instal·lacions tèrmiques. Certificació energètica de l'edificació (Calener).

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge