Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

El alumnat que por causes justificades, no pugui asistir regularment a les actividats acadèmicas que impliquin una evaluació continua, podrà sol.licitar a principi del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de las competències per a superar eixa part de l'assignatura.

En primera convocatòria:

Amés dels exercicis i treballs desenvolupats  al llarg del semestre, hi haurà un examen final per tal d'assegurar l'assimilació de coneixements suficient, i la seua avaluació es sumarà a la obtinguda en les pràctiques i treballs desenvolupats en el semestre. Cada part deurà superar el 40% de la nota correspondent per a poder mediar.

Els punts màxims assignats a cada part seran:

a. Pràctiques d'aula, presentades en el termini establit: fins a 1 punt.

b. Treball en grup, presentat en el termini establit: fins a 4 punts

c. Examen: fins a 5 punts

Si el alumno decideix abandonar l'assignatura i no presentar-se al examen final, apareixerà com a no presentat a la qualificació final.

En segona convocatòria:

a. Exercici sustitutiu de les pràctiques d'aula: fins a 1 punts.

b. Exercici sustitutiu del treball de Projecte Dirigit: fins a 4 punts

c. Examen: fins a 5 punts 

Un alumne es considerarà presentat en una convocatòria, quan realitze l'exàmen escrit d'aquesta.