Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

A) Per superar l'assignatura la nota global de totes les activitats d'avaluació ha de ser superior a 5 i la nota de l'examen superior a 4.

B) Perquè un estudiant es considere presentat a una convocatòria ha d'haver-se presentat a totes les proves.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol.licitar a començament del semestre, la realització d’una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura