Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ME01 Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, alçaments de plans i el control geomètric d'unitats d'obra. 

ME04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques. 

ME09 Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

ME10 Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.  

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge